Prawidłowe żywienie trzody chlewnej - co musisz o nim wiedzieć?

Prawidłowe żywienie trzody chlewnej - co musisz o nim wiedzieć?

Prawidłowe żywienie zwierząt hodowlanych wpływa nie tylko na zdrowy rozwój trzody, ale także szybki wzrost masy ciała i ekonomię. W skrócie najlepiej, aby karma dla świń w całości uzupełniała pełne zapotrzebowanie trzody na składniki odżywcze i nie generowała strat w produkcji. Aby uzyskać prawidłowy bilans pomiędzy ekonomią, a pożądanymi efektami  produkcyjnymi warto poznać podstawy układania dawek pokarmowych. 

Potrzeby bytowe i produkcyjne. 

Te dwa pojęcia określają zapotrzebowanie zwierząt hodowlanych na energię i składniki pokarmowe. Za potrzeby bytowe uznajemy czynniki konieczne do utrzymania sprawności fizycznej i funkcji życiowych. Na ocenę tych potrzeb wpływa wiele okoliczności takich jak temperatura otoczenia, masa ciała, poziom i rodzaj aktywności zwierząt. Potrzeby produkcyjne jak sama nazwa wskazuje to zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w celu wytworzenia produkcji. Wartość ta różni się wraz z przyrostem masy ciała, wiekiem trzody oraz warunków, w których żyją świnie. 

Pasza dla trzody chlewnej - białko. 

Utrzymanie coraz bardziej wydajnych zwierząt produkcyjnych to główne zadanie każdego właściciela trzody chlewnej. Aby zapewnić szybki wzrost masy ciała, składnikiem nadrzędnym w karmie dla świń jest białko. Wyższe zapotrzebowanie na ten składnik wykazywać będą lochy w czasie laktacji oraz prosięta, lecz dostarczenie dużej ilości białka i aminokwasów w paszy dla świń ma największe znaczenie w hodowli tuczników. Dla tej grupy technologicznej najlepsza będzie treściwa pasza dla świń, przygotowana z gotowych mieszanek. Tak zbilansowana dieta zapewni pewniejsze efekty produkcyjne i sprawdzone rozwiązania. Gotowa karma dla świń nie ustępuje jakością tej przygotowanej samodzielnie, tym bardziej jeśli nie mamy czasu na dokładne pomiary zapotrzebowania na składniki odżywcze. Szukając pełnowartościowych pokarmów dla trzody chlewnej, warto poznać naturalny skład żywności od Farmer Pasze. 

Zobacz produkty do hodowlii trzody chlewnej